ponedjeljak, 19. ožujka 2018.

Peto od šest glavnih područja važnih za kvalitetu života, osmišljenje i argentinski tango

Smisao ili osmišljenje i argentinski tango 


Svrhovitost je upućenost na neki krajnji cilj, svrhu; smisaono ostvarivanje nekoga unaprijed određenoga uzora, svrhe, namjere, predodžbe. Svrhovitost ili smisleno ostvarivanje unaprijed određene svrhe u zbivanjima i stvarima. Svrhovitost je nazor o ustroju sveukupne prirode s obzirom na konačnu svrhu, djelatnost koja ostvaruje neku svrhu uz odgovarajuća sredstva. 
Subjektivna svrhovitost imanentna je biću, proizlazi iz voljnoga ili nagonskoga djelovanja bića koja je u argentinskom tangu usmjerena ka konstantnom postizanju sklada i usklađivanja tijela, misli, mogućnosti, potreba, stvaranja i komunikacije samog plesača sa samim sobom.
Objektivna svrhovitost transcendentna je i ugrađena u stvarnost bića (bez obzira na to jesu li bića toga svjesna ili nisu) koja se u samom @angu stalno preispituje i usklađuje te dovodi u ravnotežu između plesača s drugim osobama. 
Antropocentrična svrhovitost određuje čovjeka kao središte svrhovitosti te u skladu s tim i takav ustroj svijeta. U samom plesnom svijetu argentinskog tanga predstavlja središte komunikacije i zajedničkog stvaranja bez umanjenja važnosti jedne i druge osobe. 
Fenomenalna svrhovitost u prirodi je svedena na mehanički kauzalitet u dinamičkim odnosima, koji se može očitovati kao materijalni, formalni, djelujući (zamislimo li neki kip, materijalni je uzrok supstancija ili materijal od kojega je kip napravljen, formalni je uzrok nacrt koji je odredio formu kipa, djelujući je uzrok posredništvo koje proizvodi rezultat; krajnja svrhovitost je ono zbog čega je kip napravljen, tj. cilj prema kojemu je usmjeren). U samom smislu argentinskog tanga jedna od osoba stvara i nudi nacrt ideje koja određuje formu. Krajnja svrhovitost je ono zbog čega je nastala forma plesne priče, odnosno cilj prema kojem je bio usmjeren.

Svrhovitost Tanga 

Plesači u argentinskom tangu ne samo da žele savladati i naučiti pokrete već ih žele unaprijediti uz "graciozno" izvođenje s stvaranjem novih do sada za njih ili u opće dosada ne izvođenih novih pokreta te uz najbitniji dio samog argentinskog tanga biti usklađeni sa svojim partnerom. Često izražavaju posebnu namjenu za izvođenje argentinskog tanga. Žele izazvati sami sebe u stvaranju nečega novoga; žele se zabaviti i upoznati nove ljude. 

Tango je usmjeren na cilj

Svatko tko se posveti argentinskom tangu općenito ima specifičan cilj na pameti. Za neke pojedince to može biti, društvena interakcija, mogućnost plesanja argentinskog tanga na društvenim događanjima, put u Argentinu i slično. 
Za druge osobe ti ciljevi su uglavnom povezani s unapređenjem kvalitete života. Osobe će izraziti konkretne ciljeve kao što su: želim izgubiti strah od pada; želim hodati bolje; želim popraviti vlastito mišljenje o sebi; želim pravilnije i stabilnije se kretati; želim unaprijediti svoje motoričke funkcije i slično.
Sam argentinski tango je prilagodljiv različitim mogućnostima osoba zbog njegove esencije ili biti. Esenicija @anga je hod. Prva naša najosnovnija životna vještina koju počinjemo savladavati u svojoj naj ranijoj dobi. Zbog njegove najosnovnije i najbitnije biti ljudi lako shvaćaju i osjećaju kako ispunjavaju ciljeve koji se lako ostvaruju. 
Iz samog hoda nastaju svi ostali pokreti koji se ponekad čine kao da nemaju veze s hodom. Korak naprijed, natrag i u stranu uz rotaciju na jednoj nozi. 
Argentinski tango je glazbeni žanr i pripadajući ples te društveni fenomen. Između ostalog zbog toga je sam argentinski tango u svim svojim pogledima najčarobniji. Njegove esencije nisu stvorene umjetno niti su nametnute. 
Jedno od najsnažnijih pretraživanja u tangu je potraga za unutarnjom i vanjskom ravnotežom, pri čemu sami tango predstavlja ravnotežu. Ravnotežu koju zbog njegove prirodnosti i jednostavnosti od koje smo većinom daleko odmakli svojim bijegom ne uočavamo tako lako. 

 Jelena Somogyi

Valcer povratka

Naslov: Valcer povratka Glazba: José Luis Castiñeira de Dios  Tekst: Fernanda E. Solanasa  Iz filma "Exilio del Gardel" (Fernando ...