nedjelja, 10. ožujka 2019.

Esencija pokreta argentinskog tanga

Pokret je čin ili proces premještanja te osobito promjena mjesta, odnosno položaja ili držanja. Predstavlja i proučavanje pokreta planeta kao i određenu instancu ili način premještanja.
Esencija dolazi od latinske riječi essentia. Prema grčkom οὐσία: bit, biće. U filozofiji → bit. U kemiji, ekstrakt ili koncentrirana, uglavnom alkoholna otopina droga, voća, aromatičnih biljaka ili sintetski dobivena tvar posebna mirisa, okusa ili boje; služi za aromatiziranje hrane (npr. slatkiša, bombona) i pića (likeri) te u proizvodnji mirisa. Također naziv za koncentriranu (80%) otopinu octene kiseline.
#DANCEEDUCATIONFORALL 

Prije nego što dijete progovori, pjeva. Prije nego što nauči pisati, crta. Čim nauči stajati, pleše. Umjetnost je temeljna za ljudski izraz 

PHYLICIA RASHID


Najprirodnije sredstvo izraza je ples. Izvor radosti je slobodno i nesputano kretanje. Istraživanje pokreta razvija kreativnost. Njegovim ponavljanjem usvaja se vještina i postiže sklad pokreta (tekst blog - Argentinski tango umjetnička alatka izražaja, poveznica).

Razvoj cjelovite stvaralačke osobnosti može se postići samo jednakim razvojem tijela i duha te razvijanjem spoznaje o pokretu i plesu kao snažnoj poveznici fiziološkog, kognitivnog i afektivnog područja.
Osnovni pokreti argentinskog tanga čije postajanje se spominje već od kraja 18 stoljeća su korak naprijed, nazad i u stranu. Spoznaja kako nastaje i od kuda kreće pokret uz varijacije dužine samog pokreta te odabir samog načina prijenosa težišta prvi su dio razvoja kreativnosti u samom argentinskom tangu. Razvojem saznanja o linijskim kretnjama dolazimo do spoznaje i potrebe rotacijskih kretnji. Konkretno, samog pivota koji stvara veću mogućnost i načine kretnji.
Definicija: pivot – Tango teme – Tango teme. razmakiranje/pauza. Pivot. (pron: PIV-uh-t) Prema Websterovom rječniku riječ "pivot" je imenica (i glagol) koja znači "Središnja točka, PIN ili osovina na kojoj se mehanizam okreće ili oscilira". Pivot dolazi iz iste francuske riječi "pivot".
Kako bismo bolje i prirodnije osjetili samu poziciju tijela prije primjetne kretnje, trebali bismo sebi omogućiti nošenje na satima obuće i odjeće koja ne sputava. Svaki plesač i plesačica trebali bi povremeno koristiti obuću bez povišene pete, koja ujedno nije kruta i koja prianja uz stopalo. Tu ubrajamo plesne papuče koje su apsolutno ravne (mogu biti sportske pamučne sokne npr.). Upoznavanje svog stopala uz primjerenu obuću pomaže lakše osjetiti podlogu po kojoj se krećemo i omogućava osjet uzemljenja koje je u argentinskom tangu bitno te je dio esencije samog čovjeka (stablo i njegovo korijenje). Dodatna dobrobit dolazi kombiniranjem plesnih papučica/sportskih sokni i plesnih tenisica (đon često podijeljen u dva dijela). Poželjno je hodati povremeno bos, ili u čarapicama s gumenom podlogom koja sprečava klizanje. Na taj će način stopala dodatno ojačati. Korisno je da nožnim prstima hvatati predmete s tla ili bar težiti tome.
Cipele s povišenom petom igraju se s anatomijom. Posebno s Plantarnim živcem, metatarzalnom kosti i ahilovom tetivom. Samo korištenje njih bez vježbanja u soknama može umanjiti naš užitak i slobodu pokreta te stvaranja njegove ekspresije. Izgradnja i osvještavanje mišića bi trebalo biti ono prvo što trebamo napraviti prije takovog zahvata. Zatim možemo početi raditi na rafiniranju naše vještine uz razvoj stila i eleganicije u kretnjama na visokim petama. Kruta obuća te obuća na petu u 90% slučajeva uljenjuje stopalo, koči ga i skraćuje tetive. Jako kruta obuća „zarobit“ će stopalo pa mišići neće biti aktivni. Za samo izvođenje pivota bitno je razvijanje pravih mišićnih skupina kako ne bi nanosili svom i tuđem tijelu nepotrebnu bol te stvarali krivo opterećenje (moguće povrede). Ali ne i samo za pivot te i za disocijacije.
Disocijacije su korak koji osoba počinje savladavati već od prvog tango koraka kao beba. Naša potreba od ranih dana je rotacija gornjeg trupa. Odvajanje (disocijacija - odvajanje gornjih ili donjih dijelova tijela plesača pri izvođenju određenih pokreta sljedeći je važan element, kako u samom plesu AT, tako i u životu, koji se povećava ulaskom u svijet pivota.
Povezivanjem pokreta s našim tijelom i njegovom svjesnom uporabom dajemo do znanja drugoj osobi s kojoj stvaramo plesnu priču plešući argentinski tango gdje smo i kamo namjeravamo ići. Noge s iskustvom plesača i plesačice mogu imati neovisan rad. Rad tijela je povezan. Ruke slijede tijelo. Zagrljaj je promjenjiv s obzirom na promjenu odnosa plesača. Zagrljaj je elastičan zbog nesputavanja plesne komunikacije. Njegova kvaliteta i sloboda ovise o poziciji samog tijela te pokreta koji su povezani sa centrom ili izvorom ideje kretnje.
“Primanje, stvaranje i otpuštanje energije svjesno s obje strane obogaćuje i olakšava kretnje uz obostrano osluškivanje te omogućava stvaranje ne ispričanih plesnih priča argentinskog tanga.” - JS

Između naših dijelova tijela postoji strukturalna integriranost te ukoliko nastane poremećaj u takvoj integriranosti nastupa oštećenje.

U kognitivne sposobnosti ubrajamo pamćenje, pozornost/pažnju, logičko zaključivanje i rasuđivanje, brzinu obrade informacija, obradu vizualnih i zvučnih informacija, jezik i govor.

Argentinski tango je ples, glazba i poezija te društveni fenomen. U njemu se možemo izraziti kroz pokret, glazbu, pisanje, pjevanje, slikanje, modeliranje i … .
Tango obuhvaća 6 glavnih područja važnih za kvalitetu života (razrada u prethodnim tekstovima). Uz proces usporavanja starosti to su: fizička aktivnost, društvena aktivnost, duhovnost, emocionalna ispunjenost, osmišljenje te emocionalna i obrazovna nadogradnja. Iako i ostali plesovi djeluju na neka osnovna unapređenja kvalitete života, dokazano je kako argentinski tango kao ples poboljšava gore navedene značajke, i to u zdravih osoba, ali i osoba sa invaliditetom te drugih osoba koje boluju ili se susreću s određenim poteškoćama. - link članka

Učenje i razumijevanje povezano sa osjećajima, stavovima i vrijednostima. O tome sam pisala u prethodnim tekstovima kako stvoriti slobodni prostor i otvoriti um kako bi nam učenje i plesanje te druženje uz argentinski tango bilo ugodno, veselo te kreativno - tekst bloga Povezivanje, prilagodba i argentinski tango.
Učenje plesa argentinskog tanga djeluje je pozitivno na svakoga od nas jer razvija: kinestetsku i socijalnu sposobnosti te senzulanost; osvješćuje doživljaje koje izaziva tijelo u pokretu te ih svaki puta iznova možemo doživjeti na drugačiji način; motoriku tijela uz tjelesnu i mentalnu povezanost; stvaralački pristup pokretu i njegovom dodatnom izrazu; kreativno izražavanje i komunikaciju putem plesnog pokreta; smisao za estetiku pokreta; koncentraciju, primjećivanje, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost; međusobno uvažavanje i komunikaciju plesnim pokretom; iskonsku sinkretičnost zvuka i pokreta, odnosno glazbe i plesa.
Ples razvija spoznaju o brojnim mogućnostima prirodnog kretanja u samostalnom i interaktivnom odnosu s drugima, što rezultira prihvaćanjem sebe i razumijevanjem drugih te poštivanjem razlika. Ne poznaje i ne priznaje granice između kultura, jezika, roda, nacija, socijalnog statusa i osobnih sposobnosti. Poveznica na tekst Plesnost i tehnika.

Plesno-ritmičkog odgoj potiče razvoj svih inteligencija uz razvoj kreativnosti, kritičko mišljenja i prosocijalnog ponašanja (oblik moralnog postupanja).

Svjesnost postave našeg tijela u mirovanju te kretnji : potiču, pobuđuju i razvijaju osjet za artikulaciju pokreta; razvijaju svijest o prostoru u kojem se pokret ostvaruje; razvijaju osjećaj za ritam, fraziranje i tok pokreta; osjećaj za oblik i kvalitetu pokreta; potiču stvaralačku suradnju s ostalima; prepoznaju i osvješćuju unutarnje poticaje na pokret; razvijaju maštu i stvaralaštvo kroz pokret.

Unutrašnja se skupina mišića trupa sastoji od 4 mišića koji tvore funkcionalnu jedinicu čija je glavna funkcija pružiti stabilnost leđima, rebrima i zdjelici. Unutrašnji mišići tvore dio granice abdominalne šupljine (poredani od gore prema dolje):
1. Duboki erector spinae – multifidus
2. Dijafragma
3. Transversus abdominis
4. Mišići dna zdijelice (eng. the pelvic floor muscle)

Funkcija unutrašnjih mišića je stabilizacija leđa, koja je bitna za glavu, gornje i donje udove jer omogućuje stabilnu bazu za stvaranje pokreta. Stabilizacija počinje u mišićima trupa i prolazi od centra prema periferiji (udovima i glavi). Neadekvatna funkcija unutrašnjih mišića trupa utjecati će na stabilnost udova kao i na stabilnost kralješnice (povećana lordoza i kifoza prilikom vježbanja). Tijekom kontrakcija mišića, pupak se povlači prema unutra, a obje strane zdjelice povlače se jedna prema drugoj što dovodi do značajne lančane reakcije u torakolumbarnoj fasciji koja je povezana s donjim kralješcima. Transversus abdominis povezuje se s torakolumbarnom fascijom, te svojom kontrakcijom povlači fasciju s obje strane kralješnice. Rezultat toga je povećana stabilnost s obje strane kralješnice istovremeno.

Spoznaja dinamike i njene jačine te vremena ili tempa: organska podloga ritma (rad srca, disanje, napetost- popuštanje); subjektivni doživljaj faktora jačina (snažno/teško/napeto – lagano/opušteno); subjektivni doživljaj faktora vrijeme; trenutačno/brzo – dugotrajno/sporo; puls, ritam; slobodni ritam.

Spoznaja prostora i pokreta povezana je osviještenosti i saznanjem: prostorne komunikacije s čitavim tijelom; osobni i opći prostor; veličina i smjer pokreta; dijelovi prostora; dijelovi tijela; djeljnje prostora i vremena; zajednički pokreti i slobodni pokreti; promjena dinamike i ili smjera kretanja; preorijentacija i promjena fronte.

Prilagodba partnera u dijeljenju i stvaranju pokreta proizlazi: primjećivanja i imitacije, zrcalnih kretnji; komunikacije pokretom (istovremeno, dijalog, kontrast); vođenje i slijeđenje, preuzimanje i davanje.

Tok pokreta može biti: kontinuirani ili isprekidani; zaustavljen (u odnosu prema faktorima jačina, vrijeme i prostor); slobodni/nesputani (suprotna kvaliteta toka pokreta); artikulirani pokret (simultano i sukcesivno); frazirani pokret.

Laban je definirao postojanje četiri univerzalna faktora koji predstavljaju srž svakog pokreta jer se svaki ljudski pokret odvija izvjesnim intenzitetom, kroz vremensko trajanje, određenim prostornim putem i tokom.

Fizičku manifestaciju unutrašnjeg doživljaja Laban je nazvao efortom.

OSNOVNE IZRAŽAJNE AKCIJE POKRETA/EFORTA S OBZIROM NA kombinacije faktora jačine, vremena i prostor su: izravno ili neizravno/fleksibilno; snažno/teško/napeto ili lagano/opušteno; trenutačno/brzo ili dugotrajno/sporo; vezano/sputano ili slobodno/nesputano.

PLES JE JEDINSTVENA NEVERBALNA UMJETNIČKA FORMA,

TIJELO JE SREDSTVO IZRAZA I KOMUNIKACIJE.

Ples koristi tijelo kao sredstvo izraza i komunikacije. Kao jedinstvena neverbalna umjetnička forma, razvija afirmativan odnos prema svojem i tuđem tijelu te tako blagotvorno djeluje na različite poremećaje.

Kada bi se svako dijete kreativno izražavalo pokretom te kad bi svako dijete već od najranije dobi bilo uključeno u kvalitetne odgojne plesne programe, mnogi bi istaknuti problemi današnje djece i mladeži, kao što su pretilost, poremećaji ponašanja i učenja, eskalacija agresivnosti i pomanjkanje empatije bili manji. - A. G. Gilbert(SAD) u članku Danceinthe21st Century: A Global Perspective. (JOPERD Volume76 No. 5, May/June 2005, str. 26-35)

Plesna kultura nema jednakovrijedni tretman bilo zbog neupućenost u: razliku između kreativnog plesa i reproduktivnih plesnih izraza; kultura pokreta potpuna nepoznanica; nedovoljno osviješteni stav o tijelu; kao izuzetno važnom sredstvu neverbalne komunikacije; koje živi i kreće se u prostoru, u određenom vremenu i izvjesnim intenzitetom; koje posjeduje kvalitativne obrasce koji utječu na naš odnos prema samima sebi i prema drugima; predrasude vezane uz bavljenje pokretom i plesom.

Veza u tangu ide mnogo dublje između. To je komunikacija - predlaganje i prihvaćanje te razumijevanje – duboka ljudska veza. Senzualni zagrljaj neće stvoriti ples. Senzualnost može obogatiti ples, ali ga i ne stvoriti. Zato je tango mogući između dva muškarca, dvije žene, majke i sina, oca i kćeri ... . Ples nije fizički. Preciznije, nije samo fizički pokret. Čisto fizičko vježbanje je uobičajeno u sportu, zbog dobivanja rezultata. Umjetnički ples ne teži rezultatu tog tipa. On teži izražavanju. - Plesnost i tehnika, poveznica.

U samom nastajanju argentinskog tanga kao plesa nisu bili bitni spolovi plesača i plesačica, njihova visina i konstitucija, nacionalna pripadnost i uvjerenja, već plesno druženje i kreiranje prilikom plesa uz poštivanje kultura i običaja raznih naroda koja su se odražavala kroz ples. - Sunce i mjesec te argentinski tango, poveznica.

Jelena Somogyi www.libertango.eu

Valcer povratka

Naslov: Valcer povratka Glazba: José Luis Castiñeira de Dios  Tekst: Fernanda E. Solanasa  Iz filma "Exilio del Gardel" (Fernando ...