četvrtak, 17. siječnja 2019.

Argentinski tango umjetnička alatka izražaja

Argentinski tango je ples, glazba i poezija te društveni fenomen. U njemu se možemo izraziti  kroz pokret, glazbu, pisanje, pjevanje, slikanje, modeliranje i … . 

Često je lakše izraziti se neverbalno kroz umjetnost, bilo zbog straha od tuđih ili vlastitih predrasuda prema nama samima, bilo zbog neznanja te s obzirom na naša stanja i mogućnosti, ali i samih komunikacijskih vještina.  
Tango obuhvaća 6 glavnih područja važnih za kvalitetu života. Uz proces usporavanja starosti to su: fizička aktivnost, društvena aktivnost, duhovnost, emocionalna ispunjenost, osmišljenje te emocionalna I obrazovna nadogradnja.
Iako i ostali plesovi djeluju na neka osnovna unapređenja kvalitete života, dokazano je kako argentinski tango kao ples poboljšava gore navedene značajke, i to u zdravih osoba, ali i osoba sa invaliditetom te drugih osoba koje boluju ili se susreću s određenim poteškoćama. - link članka
Ljudima treba omogućiti vrjeme i prostor te otvoriti vrata, bez obzira na njihove fizičke i mentalne mogućnosti, kako bi se mogli izraziti, pronaći, razviti i upoznati bez pritisaka okoline na jednaki način. Najvažnije je poticanje neotuđivanja - povlačenja. Često je potrebna smo promjena dinamike u već postojećim,  svakodnevnim aktivnostima. To je prvi korak - poticanje, odnosno stvaranje protoka energije. U kontekstu argentinskog tanga kao alatke izražaja kroz pokret promjena dinamike i izražaja kroz čula osluškivanja glazbenog broja iz njegovih različitih aspekata uz osluškivanje osobe s kojom stvaramo i dijelimo plesnu priču u osnovnim pokretima.
Produktivnije stvaranje raznovrsnosti u postojećim, odnosno svakodnevnim aktivnostima predstavlja drugi korak kao i samim osnovnim kretnjama koje koristimo u plesu argentinskog tanga te kretnjama u svakodnevnom životu. 
Fenomen objašnjavanja prisutan je kod mnogih na osnovi dojma, bez obzira na njihovu kompetentnost i upućenost u situaciju te okolnosti zbog nemogućnosti nošenja s doživljajem. 
Nametnut je kroz godine postojanja, razvijanja i širenja argentinskog tanga te često udaljava pojedince od njegovog promatranja iz svih kuteva, a neke dovodi dok su u procesu savladavanja u poziciju potrebe prenošenja njihovih stečenih ideja bez odobrenja drugih (milonge). Moguća potreba za dokazivanjem i uvažavanjem?
Opredjeljenje je postala druga alatka za otuđenje kojom se zatvaraju vrata kreativnosti kao glavnog pokretača. Mogli bismo reći da je glavni strah od gubljenja u kreativnosti, odnosno od otkrivanja nas samih i nošenja s time. Svjesnost o našoj osi, statičnoj  i  u pokretu, umanjuje ove negativne posljedice, kao i svjesnost o osi “osice” s kojom dijelimo te stvaramo jednu od bogatih priča argentinskog tanga dok putujemo njegovim svjetovima.
Kreativnošću se otvaraju  vrata senzibilonsti/osjećajnosti. Plesanje i učenje argentinskog tanga trebalo bi biti usmjereno na stvaranje od samih plesača izvan redovitog ponavljanja određenog slijeda i načina izvođenja pokreta. Pokret ne bi trebao biti nametnuti, kako od samih učitelja plesa, tako i od samih plesača, bili oni samo društveni plesači ili plesači. Dopusti mogućnost.
Stanje u zemlji pokazuje kreativnost sveukupnog društva koja upućuje na njegovu uključenost.

Izražavanje kroz pokret različito je s obzirom na to da pokret nastaje u trenutku i ako je slobodan te kroz obostranu plesnu komunikaciju u argentinskom tangu. Teško ga je obuhvatiti opisno, s obzirom da svi mi imamo potrebu doživljavanja i intrepretacije na svoj način. Promatrajući pokret drugih osoba, trebalo bi pokušati promatrati pokret kroz oči izvođača, a u slučaju podučavanja samo ga usmjeriti - kanalizirati. 

“U argentinskom tangu plesači koji dijele i stvaraju priču u paru stvaraju s najmanje tri para očiju - priču oblikovanu s više aspekta/gledišta koja putuje znanim i neznanim te dodirljivim i nedodirljivim svijetovima.” - Jelena Somogyi
Dopamin je kemijski vrlo sličan andrenalinu, modifikacija, ugrađivanje usmjeravanja, neuroproktetivno, diskinezije. Izazovi su impulsi pokretanja. Vidljive ili osjetilne preprekepredstavljaju izazove i kreativnost u tangu te stvaraju mogućnosti - barida, parada. Time se otvaraju vrata novim znanjima kojim se oblikuju  stavovi koji su promjenjivi s obzirom na naš neprestani rast i razvoj vještina. Stjecanje i oblikovanje znanja, oblikuje i preoblikuje stavove te stvara puteve za nove vještine.  

“Zrcalnost ili najčešće sama početna pozicija plesača nasuprot jedno drugoga je prvi pokretač i početak komunikacije bez vidljivog pokreta u plesu argentinskog tanga. Protočnost energije u dobroj posturi oslobađa i predstavlja ugodu kako za osobu koja je upoznata s bazom stava i pokreta te za osobu koja dijeli s njom pokret a i da nema bazu posture te pokreta te se prenosi na samog gledatelja.” - Jelena Somogyi

“Odlazak i dolazak - susretanje različitosti i sličnosti. Suočavanje ili bivanje kroz pokret argentinskog tanga prožima primanje, davanje, stvaranje, razilaženje, razumjevanje, … i samo bivanje te trenutno postojanje.” - Jelena Somogyi 
“Uzvraćanje i neuzvraćanje. Izostanak reakcije na nuđenje ili prihvaćanje pokreta trebalo bi značiti kako treba preusmjeriti samu ideju te promijeniti gledište radi poticanja plesne komunikacije.” - Jelena Somogyi


“Sprijateljiti se ili staviti pod kontrolu pokret i nas - upoznati osluškivanje. Staviti sebe u plan bez trčanja i želja već početi osluškivati i osjećati svoje kretnje koje postaju svjesnije te ugodnije što otvara vrata mogućnosti kako u samom plesu nas samih sa samim sobom tako i s drugim osobama.” - Jelena Somogyi
Jelena somogyi 

Valcer povratka

Naslov: Valcer povratka Glazba: José Luis Castiñeira de Dios  Tekst: Fernanda E. Solanasa  Iz filma "Exilio del Gardel" (Fernando ...