ponedjeljak, 19. ožujka 2018.

Peto od šest glavnih područja važnih za kvalitetu života, osmišljenje i argentinski tango

Smisao ili osmišljenje i argentinski tango 


Svrhovitost je upućenost na neki krajnji cilj, svrhu; smisaono ostvarivanje nekoga unaprijed određenoga uzora, svrhe, namjere, predodžbe. Svrhovitost ili smisleno ostvarivanje unaprijed određene svrhe u zbivanjima i stvarima. Svrhovitost je nazor o ustroju sveukupne prirode s obzirom na konačnu svrhu, djelatnost koja ostvaruje neku svrhu uz odgovarajuća sredstva. 
Subjektivna svrhovitost imanentna je biću, proizlazi iz voljnoga ili nagonskoga djelovanja bića koja je u argentinskom tangu usmjerena ka konstantnom postizanju sklada i usklađivanja tijela, misli, mogućnosti, potreba, stvaranja i komunikacije samog plesača sa samim sobom.
Objektivna svrhovitost transcendentna je i ugrađena u stvarnost bića (bez obzira na to jesu li bića toga svjesna ili nisu) koja se u samom @angu stalno preispituje i usklađuje te dovodi u ravnotežu između plesača s drugim osobama. 
Antropocentrična svrhovitost određuje čovjeka kao središte svrhovitosti te u skladu s tim i takav ustroj svijeta. U samom plesnom svijetu argentinskog tanga predstavlja središte komunikacije i zajedničkog stvaranja bez umanjenja važnosti jedne i druge osobe. 
Fenomenalna svrhovitost u prirodi je svedena na mehanički kauzalitet u dinamičkim odnosima, koji se može očitovati kao materijalni, formalni, djelujući (zamislimo li neki kip, materijalni je uzrok supstancija ili materijal od kojega je kip napravljen, formalni je uzrok nacrt koji je odredio formu kipa, djelujući je uzrok posredništvo koje proizvodi rezultat; krajnja svrhovitost je ono zbog čega je kip napravljen, tj. cilj prema kojemu je usmjeren). U samom smislu argentinskog tanga jedna od osoba stvara i nudi nacrt ideje koja određuje formu. Krajnja svrhovitost je ono zbog čega je nastala forma plesne priče, odnosno cilj prema kojem je bio usmjeren.

Svrhovitost Tanga 

Plesači u argentinskom tangu ne samo da žele savladati i naučiti pokrete već ih žele unaprijediti uz "graciozno" izvođenje s stvaranjem novih do sada za njih ili u opće dosada ne izvođenih novih pokreta te uz najbitniji dio samog argentinskog tanga biti usklađeni sa svojim partnerom. Često izražavaju posebnu namjenu za izvođenje argentinskog tanga. Žele izazvati sami sebe u stvaranju nečega novoga; žele se zabaviti i upoznati nove ljude. 

Tango je usmjeren na cilj

Svatko tko se posveti argentinskom tangu općenito ima specifičan cilj na pameti. Za neke pojedince to može biti, društvena interakcija, mogućnost plesanja argentinskog tanga na društvenim događanjima, put u Argentinu i slično. 
Za druge osobe ti ciljevi su uglavnom povezani s unapređenjem kvalitete života. Osobe će izraziti konkretne ciljeve kao što su: želim izgubiti strah od pada; želim hodati bolje; želim popraviti vlastito mišljenje o sebi; želim pravilnije i stabilnije se kretati; želim unaprijediti svoje motoričke funkcije i slično.
Sam argentinski tango je prilagodljiv različitim mogućnostima osoba zbog njegove esencije ili biti. Esenicija @anga je hod. Prva naša najosnovnija životna vještina koju počinjemo savladavati u svojoj naj ranijoj dobi. Zbog njegove najosnovnije i najbitnije biti ljudi lako shvaćaju i osjećaju kako ispunjavaju ciljeve koji se lako ostvaruju. 
Iz samog hoda nastaju svi ostali pokreti koji se ponekad čine kao da nemaju veze s hodom. Korak naprijed, natrag i u stranu uz rotaciju na jednoj nozi. 
Argentinski tango je glazbeni žanr i pripadajući ples te društveni fenomen. Između ostalog zbog toga je sam argentinski tango u svim svojim pogledima najčarobniji. Njegove esencije nisu stvorene umjetno niti su nametnute. 
Jedno od najsnažnijih pretraživanja u tangu je potraga za unutarnjom i vanjskom ravnotežom, pri čemu sami tango predstavlja ravnotežu. Ravnotežu koju zbog njegove prirodnosti i jednostavnosti od koje smo većinom daleko odmakli svojim bijegom ne uočavamo tako lako. 

 Jelena Somogyi

četvrtak, 8. ožujka 2018.

Četvrto od šest glavnih područja važnih za kvalitetu života - spoznaja i argentinski tango

Spoznaja je najviša misaona djelatnost svijeta koja predstavlja poimanje zbilje temeljeno na čovjekovu iskustvu i mišljenju. Njome su obuhvaćeni proces stjecanja znanja i njegovog sadržaja, spoznavanje i spoznato. Ona je oblik otkrivanja objektivne zbilje, odnosno istine različitih područja s pomoću znanosti, filozofije, umjetnosti, religije i ostaloga. Zasniva se na iskustvu i mišljenju, a njezin konačni rezultat je znanje. Razlikujući načine spoznavanja i karakter same spoznaje govorimo o znanstvenoj, umjetničkoj, religioznoj i filozofskoj spoznaji, zatim o intuitivnoj, diskurzivnoj ili racionalnoj spoznaji. 

"Spoznavati uzroke, upravo je to mišljenje, i samo se tako osjećaji pretvaraju u spoznaje i ne iščezavaju, već postaju bitnima i počinju djelovati." (Siddhartha
Specifične kognitivne sposobnosti mogu se poboljšati razvijanjem sveobuhvatne vještine plesanja argentinskog tanga, tj. sposobnosti istovremenog izvršenja dviju stvari, kao što je snalaženje u prostoru i usklađenost s partnerom (dual tasking). 
Iz samog iskustva mogu potvrditi kako nije pristojno i lijepo biti samo koncentriran na osobu s kojom plešemo ili samo na sebe samoga (zatvorene oči, svjesno neprimjećivanje okoline, i...). 

Zvuči čudno, zar ne? Često vidite kako se tango pleše zatvorenih očiju. Tu vještinu treba razvijati i posebno njegovati te ona predstavlja ono nešto drugo što vam još nisu spomenuli. 

Jeste li ikada bili u prilici i niste mogli skinuti pogled s plesača, jer ste bili očarani njihovim pričom u očima? 

Prema Mannyju Castru, vlasniku studija Dance Town u Miamiju, FL, otvoren pogled je težak jer zahtijeva ranjivost – i hrabrost. "To nije tehnička stvar koju možete shvatiti izvana", kaže Castro. "To je nešto što dolazi iz vašeg srca. Morate biti dovoljno hrabri da podijelite svoje osjećaje." Prodigy


Kao i u životu. Suživot bivanja. Bez isčekivanja u očekivanju. - Dobro jutro uz Jelenu i tango
Često plešemo okruženi drugim plesačima, stoga nije u redu biti zarobljen u vlastitim mislima i zaokupljen trenutnim potrebama, zato što su one kratkotrajne. Zaokupljenost pokretima koji moraju slijediti jedan iza drugoga je ograničavajuća i istinski ne ispunjava čovjeka. Takva ideja plesaču i plesačici onemogućuje brzu reakciju na prilagodbu i bivanje što posljedično može dovesti do stvarnog ometanja, prekida komunikacije i protoka energije.


Mogućnost mijenjanja i prekrojavanja trenutne ideje o priči pokreta stvara bogatstvo u argentinskom tangu. Unaprijed određeni slijed pokreta može dodatno umanjiti ugodu samog plesa. Mogućnost slušanja i govora te sama reakcija je najbitnija za komunikaciju u argentinskom tangu. Ideju koju nudimo trebali bismo moći prilagoditi i promijeniti s obzirom na reakciju osobe s kojom dijelimo te stvaramo plesnu priču, ali i s obzirom na okolinu. 


Ono što prvo osvještavamo jesmo mi sami, zatim pokret, podloga po kojoj se krećemo i naposljetku glazba. Samim time možemo lakše osvijestiti i prihvatiti sebe i drugu osobu u stvaranju plesne priče uz kontakte površine te glazbu. Završno slijedi prostor u kojem se krećemo te ostali plesači i ne plesači (promatrači, konobari i...). Kroz razvijanje odnosa sa samim sobom i argentinskim tangom te odnosa nas samih s drugim osobama uz argentinski tango, moguće je poboljšanje radne memorije uz razvijanje svjesnosti. 

Često do same optimalizacije pokreta, ideja i kreacija te samoostvarenja u argentinskom tangu teže dolazimo ili ne možemo doći ukoliko nismo svjesni taktilnih površina uz našu vlastitu os, i samo uzemljenje. 


Istraživanja Jacobsona i McKinley vezana uz osobe koje su izložene riziku od pada pokazala su kako plesanje tanga poboljšava sposobnost istodobnog izvršenja dviju stvari, npr. navigacije u prostoru i sinkronizacije s vašim partnerom (dual tasking), a postoje i naznake da se radna memorija može poboljšati. 

Ples je učinkovita vježba za suzbijanje demencije. U velikoj epidemiološkoj studiji dr. Verghese i kolege ustanovili su kako je ples jedna od glavnih tjelesnih aktivnosti koje se smatraju najboljom zaštitom od Alzheimerove bolesti. 

Ono što u ovom slučaju čini argentinski tango drugačijim od ostalih plesova i fizičkih aktivnosti jest činjenica kako njegova glazba potiče određene funkcije u samom mozgu kao i samo oponašanje njegovih plesnih pokreta. 


Zašto je argentinski tango tako čaroban, dok se ujedno ponekad čini i nedostižnim? 


Pokret koji izvodimo u tango argentinu uvijek možemo doživjeti na drugačiji način, poput djeteta kojemu se čita ista priča prije spavanja. Budući da mu je poznata, ima umirujući učinak na njega te ju je spremno iznova doživjeti na drugačiji način, uz uočavanje novih detalja. 


U argentinskom tangu zbog naših spoznaja i uvjerenja često uzimamo slobodu drugim osobama, čime poništavamo mogućnost kreiranja slobodnog prostora između nas i osobe s kojom bi trebali stvarati zajedničku priču te ojačati tango zajednicu. 


Argentinski tango nam se često čini nedostižnim zbog toga što su svi elementi u njemu podložni promjenama, odnosno moguće ih je presložiti, čime se stvara vlastiti izražaj koji se kontinuirano prilagođava. Neke ljude takva sloboda guši, budući da nemaju čvrsti oslonac..., dok druge odbija jer misle kako mu se ne mogu dovoljno predati... . 


"Veliki izazov nije u promjeni zvuka, već je izazov spojiti se s glazbom i stvoriti nešto posebno". - Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez. 

"To je ples koji vam nudi niz odgovora na probleme modernog života ... i to je vodič za komunikaciju koja ide iznad jezika i kulture." - Gustavo Naveira. 

"Tango je put a ne destinacija." - Alica Pons. 

"Tango počinje kada pokret stane." - Carlos Gavito. 

"Tajna tanga je u trenutnu improvizacije između koraka i pokreta. Nemoguće učiniti mogućim: plesati s tišinom." - Carlos Gavito 

"Glazba argentinskog tanga je je glazba cijeloga svijeta. Za njega ne treba putovnica, već osjećaj." - Carlos Gavito 


"Tango je više od samog plesa, glazbe i poezije. Tango poštuje odnose koji nam dopuštaju da budemo ono što jesmo i podupiru nas u osobnom i društvenom rastu, te se u sklopu njega u potpunosti prikazujemo onakvima kakvi jesmo i dijelimo stvari koje želimo podijeliti iz želje, a ne obaveze ili pridržavanja društvenih skripti. Jedno od najsnažnijih pretraživanja u tangu je potraga za unutarnjom i vanjskom ravnotežom, pri čemu sami tango predstavlja ravnotežu."
 Jelena Somogyi

Valcer povratka

Naslov: Valcer povratka Glazba: José Luis Castiñeira de Dios  Tekst: Fernanda E. Solanasa  Iz filma "Exilio del Gardel" (Fernando ...