četvrtak, 9. rujna 2021.

The Universal Tango Embrace


People are connected by movement and stories.   
Creating and sharing.   
Movement and stories.     
A familiar movement and story,  
can be experienced in a different way.  
Like a child being read,   
the same... bedtime story.   
The familiar calms it down.   
  It opens its eyes...   
Experiencing again the movement, the story ….  
In a different way …, noticing new details.    
Walking, tactile surfaces, stories...   
Dormant senses awoken by tango.   
Tango argentino.   
The one embracing cultures and habits.  
  Embraces.   
Does not hug. Does not hold tight.   
The one that does not ask where are you from and who you are.   
The one that is not a search.   
  
TANGO TABOO - LINK

Representing a search to us.  
The search we think keeps us alive.   
Revives?   
Him - Tango - and exactly that tango argentino is inner and outer balance.  
  
The coexistence of being. Without anticipation in expectation. A mirror …  
  
✍ Jelena Somogyi
Translation by Vlatka Mitrović

nedjelja, 5. rujna 2021.

Univerzalni tango zagrljaj

Ljude povezuju pokret i priča.   

Stvaranje i dijeljenje.   

Pokreta i priča.  

 

  

Poznati pokret i priča 

mogu se doživjeti na drugačiji način 

Poput djeteta kojemu se čita  

ista ona... priča prije spavanja.   

Poznata ga umiruje.   

  

Otvara mu oči...   

Iznova doživljava pokretpriču ….  

Na drugačiji način …, uočava nove detalje 

Hod, dodirne površinepriče...   

Osjetila uspavana koje probuđuje tango.   

Tango argentino.   

Onaj koji obgrljuje kulture i običaje 


  


Obrgljuje.   

Ne grli. Ne drži čvrsto.   

Taj koji ne pita od kud si i tko si.   

Onaj koji nije potraga.   

TANGO TABOO - LINK

  

Nama predstavlja potragu 

Potragu za koju mislimo da nas održava na životu.   

Oživljava?   

On Tango i baš taj Tango Argentino, unutarnja i vanjska ravnoteža 

  

Suživot bivanja. Bez iščekivanja u očekivanjuOgledalo …  

  

Valcer povratka

Naslov: Valcer povratka Glazba: José Luis Castiñeira de Dios  Tekst: Fernanda E. Solanasa  Iz filma "Exilio del Gardel" (Fernando ...